*HET EVENT OP 20 JUNI AS. IN DE UITKIJK IN AMSTERDAM GAAT WEGENS OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR EN WORDT VERPLAATST*

 

The Mondrian Initiative reikt jaarlijks een prijs uit, The Mondrian Prize, aan een internationaal erkende professional, actief in de kunsten.

De prijs wordt gevormd door een uitnodiging aan de winnaar om een onderzoekstraject op te zetten in samenwerking met de door de winnaar geselecteerde vakgenoten.

De prijs zal bestaan uit een tweetal onderdelen.

 

 

 

Een deel vormt de basisprijs die bestaat uit een vergoeding voor de periode van onderzoek, een dekking voor reis- en huisvestingskosten, het ter beschikking stellen van de gerenoveerde studio van Piet Mondriaan en een aantal andere studio’s uit de door de Dooyewaard Stichting beheerde kunstenaarskolonie te Blaricum.

Een tweede deel kan bestaan uit additionele fondsen ter financiering van werk of werken voortvloeiend uit het onderzoek. Dit budget kan van jaar tot jaar verschillen en zal worden vastgesteld als onderdeel van de benoeming van de genomineerde.