Het doel

De prijs bouwt voort op de zeer rijke geschiedenis van de kunstenaarskolonies in Laren en Blaricum, waar kunstenaars en hun particuliere mecenassen sinds de laat 19e eeuw naar toe zijn gekomen.
Het is in deze kolonie waar Piet Mondriaan zijn meest fundamentele onderzoek deed naar non-representatieve kunstuitingen, en waar hij in de jaren 1916-1918 zijn theoriën ontwikkelde over universele waarden van kunst en esthetiek.
Deze omgeving is ook de plek waar Mondriaan, samen met Bart van der Leck en Theo van Doesburg in 1917 de basis legde voor De Stijl stroming, een van de meest invloedrijke en omvattende stromingen van de 20e eeuw.

Met The Mondrian Initiative wordt beoogd om deze innovatieve geest uit de eerste decennia van de 20e eeuw als inspiratie te gebruiken om een eigentijdse golf van onderzoekend denken en creativiteit te ontwikkelen, net zoals die waarin Mondriaan ruim honderd jaar geleden werkte en deelnam.
The Mondrian Initiative werkt hierbij samen met een aantal gerenommeerde musea en instellingen in Nederland en buitenland. Hiermee leggen we de basis om zo een internationaal erkend platform te creëren om nieuwe denkwijzen en inzichten in onze huidige cultuur en tijd te onderzoeken en over de manier waarop de kunsten kunnen worden uitgedrukt in onze snel veranderende samenleving.